Loading color scheme

Štúdium psychológie som začala na FIF UK v Bratislave. Po dvoch rokoch som štúdium prerušila, lebo som sa rozhodla pre dobrodružstvo v USA. Po prvom roku strávenom ako au pair sa mi podarilo dostať sa na University of Massachussets (UMASS) v Bostone a svoje štúdium psychológie som si presunula z Bratislavy tam.

Po ukončení bakalárskeho štúdia na UMass Boston som pokračovala v štúdiu na Northeastern University v Bostone, ktoré som tiež v roku 2007 úspešne ukončila ako Master of Science (MS) v poradenskej psychológii. Počas štúdia som pod supervíziou pracovala ako stážista v McLean Hospital na oddelení závislostí, v stacionári South Bay pre psychiatrických pacientov a v inštitúte Mind Body zameranom na poruchy súvisiace so stresom. Po ukončení štúdia som sa zamestnala ako skupinový terapeut v Arbour Hospital na oddelení akútnych psychiatrických porúch, kde som pracovala niečo vyše roka. Zo skúseností z môjho osemročného pobytu v Bostone v USA doteraz čerpám nielen v mojej práci, ale aj v osobnom živote.

Po návrate na Slovensko som po krátkej odbočke v personálnej agentúre nastúpila do psychologického centra Salvus, kde som si urobila špecializáciu v klinickej psychológii, získala skúsenosti v diagnostike vodičov a zbrojných preukazov a aj skúsenosti s krízovou intervenciou. V týchto rokoch som nastúpila do výcviku v Gestalt terapii v inštitúte IVGT v Prahe. Psychoterapeutický výcvik som po 6 rokoch intenzívneho štúdia a praxe ukončila v roku 2017 certifikátom a zápisom do zoznamu psychoterapeutov.

V roku 2011 som sa zamestnala ako senior konzultant v spoločnosti Scott&Hagget s.r.o., kde som vytvorila a realizovala mnoho rozvojových programov pre skupiny manažérov a zamestnancov firiem. Vďaka tejto práci som sa odvážila založiť vlastnú spoločnosť Enef Consulting s.r.o., ktorá sa venuje programu podpory zamestnancov (EAP). Program sa zameriava na podporovanie zdravia zamestnancov cez viacero oblastí (psychická, právna, finančná) a spolupracujem na ňom s viacerými kolegami a kolegyňami.

Svojej praxi  sa venujem  v krátkodobom poradenstve (od 1 do 10  hodín s klientom) a tiež v dlhodobej psychoterapii (15 hodín a viac). Rada podporujem klientov na ich ceste životom a hľadám spolu s nimi nové možnosti náhľadu na udalosti vďaka uvedomeniu si aktuálnej situácie a jej prežívania.

Budem sa tešiť, ak sa stretneme!

Vzdelanie

2009 -2012 atestácia a licencia v odbore klinická psychológia, SZU, Bratislava

2004-2006 graduálne štúdium v poradenskej psychológii ukončené titulom Master of Science (MS) na Univerzite Northeastern v Bostone, MA, USA  Viac

 

Prax

2013- teraz Enef Consulting s.r.o. zakladateľka

  • poskytovanie krátkodobej terapie do 10 sedení pre zamestnancov rôznych korporácii
  • vedenie programu Employee Assistance    Viac

 

Certifikáty

2011- 2017 výcvik v psychoterapii v modalite Gestalt ukončená certifikátom, IVGT inštitút, Praha, CZ

2013-2014 biofeedback a neurofeedback výcvik ukončené certifikátom, Liptovský Mikuláš  Viac

 

Členstvá

SKP Slovenská komora psychológov

SPS Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

EAEF Employee Assistance European Forum

EAGT European Association for Gestalt Therapy (psychotherapy)