Loading color scheme

Biofeedback a neurofeedback

ČO JE BIOFEEDBACK

Biofeedback je nová pokročilá prístrojová metóda zvládania stresu a zbavovania sa fóbií a úzkostí. Funguje ako biologická spätná väzba na princípe podmieňovania a odmien. Každý klient zažíva v tréningoch úspech. Biofeedback monitoruje fyziologické funkcie, klient vidí vlastné výsledky na obrazovke počítača a prostredníctvom spätnej väzby sa naučí kontrolovať a regulovať svoje telesné prejavy. Tiež sa naučí preniesť novú schopnosť do životných situácií, ktoré ho obmedzovali. Ide o cvičenie mozgu s účelom zlepšenia mentálnej výkonnosti.

ČO JE NEUROFEEDBACK 

Neurofeedback je odborníkmi z neurologického a psychologického prostredia uznávaná metóda na tréning aktivity mozgu s rôznorodým využitím, od liečby problémov so spánkom, porúch pozornosti až po tréning uvoľnenia, kreativity a efektívneho výkonu v práci alebo v športe. Používa sa ako monitorovacie zariadenie na poskytovanie okamžitej informácie o elektrickej aktivite mozgu. Na základe spätnej väzby a princípov učenia nastávajú zmeny v mozgových štruktúrach, spojené s trvalými pozitívnymi zmenami vo fyzickom stave a emočnom prežívaní.

OBLASTI VYUŽITIA

  • Zlepšenie pozornosti a koncentrácie pri práci alebo pri učení
  • Zlepšenie zvládania stresu v záťažových situáciách v práci a v súkromí (napr. pri prezentáciách alebo pri riešení úloh doma a v práci)
  • Prevencia proti vyhoreniu („burnout“ syndróm)
  • Zníženie nepríjemných, stres-sprevádzajúcich symptómov, napr. potenie, svalové napätie, červenanie sa a pod.
  • Zlepšenie kvality a dĺžky spánku
  • Liečba úzkostných porúch (rôzne typy fóbií a panické ataky, napr. strach z lietania, z výťahov, výšok, z lekárov a pod.)
  • Liečba detí a dospelých s diagnózou ADHD alebo ADD
  • Liečba migrén a tenzných bolestí hlavy 
  • Zníženie rizika ochorenia súvisiaceho so stresom (vplyv na kardiovaskulárny, imunitný, nervový a endokrinný systém)

Programy, ktoré ponúkame, pozrite tu