Loading color scheme

Krátkodobé poradenstvo

Krátkodobé poradenstvo je zamerané na konkrétny problém, ťažkosť. Môže trvať od jedného až po desať sedení podľa cieľa a vzájomnej dohody.

Po jednej hodine môžete získať iný pohľad na svoj problém, môžete zistiť, aké ďalšie kroky je fajn podstúpiť a v niektorých prípadoch sa problém aj vyrieši.

Pri troch až desiatich sedeniach si pomenujeme problém a zadefinujeme konkrétny cieľ, na ktorý sa zameriame v rámci tohto obmedzeného počtu sedení. Môžeme zistiť, že ide o hlbší problém, ktorého riešenie si vyžaduje absolvovanie dlhodobejšej psychoterapie. Počas krátkodobého poradenstva vyriešime len časť hlbšieho problému, ktorá je horúca. Potom je na Vašom rozhodnutí, či a kedy sa budete zaoberať problémom hlbšie.

Hodina krátkodobého poradenstva trvá 50 minút a frekvencia sedení závisí od typu problému a vzájomnej dohody od 1 do 4-krát do mesiaca.