Loading color scheme

Diagnostika

Pomocou rôznych psychodiagnostických nástrojov zisťujeme diagnostikou psychický stav človeka. Používame metódy na určenie pracovnej spôsobilosti, určenie vhodného typu zamestnania, stresového profilu a tiež typu osobnostného rozvoja človeka. 

Využívame dotazníkové, prístrojové a projektívne metódy.

Jeden z dotazníkov, ktorý využívame pre typológiu osobnosti je GPOP Dotazník typológie osobnosti, ktorý je praktický a renomovaný nástroj, využiteľný najmä pre profesionálny či osobný rozvoj,  súvisiaci s našou psychickou pohodou a pozitívnym sebaprijatím.

GPOP Dotazník typológie osobnosti pomáha:

  1. lepšie porozumieť samému sebe.  
  2. uvedomiť si svoje silné a slabé stránky.
  3. podporiť sebamotiváciu.
  4. zistiť svoj vlastný potenciál.
  5. pochopiť, ako stres vplýva na naše správanie a  prejavy.
  6. popísať, ako riešime konflikty a problémy.
  7. popísať dynamiku osobnosti a jej temperament.