Loading color scheme

Ako pracujem

Stretnutia zameriavam na potreby klienta. Pri prvom sedení v spoločnom rozhovore zistíme, čo by ste potrebovali, na čo by ste sa chceli zamerať a spoločne si zadefinujeme ciele a témy ďalších stretnutí. Využívam metódy Dialekticko behaviorálnej terapie, Gestalt terapie a Mindfulness podľa vhodnosti pre klienta.

Najčastejšie tieto smery kombinujem podľa typu problému a klienta.

Dialekticko behaviorálna terapia je forma kognitívno-behaviorálnej terapie. Spôsob, akým pracujem, keď používam tento smer, je viac direktívny a edukatívny. Spolu s klientom sa učíme zručnosti ako je akceptácia, emočná regulácia a základy mindfulness či sociálne zručnosti.

Keď treba, na problém  sa pozrieme  aj hlbšie a tu využívam znalosti z Gestalt terapie.  Pri využívaní tejto metódy pracujeme v prítomnosti, v dialógu s klientom. Spolu sledujeme kontakt, ktorý má klient so mnou a s prostredím. Pozorujeme, kedy sa mu do kontaktu darí ísť a kedy je to pre neho ťažké a čím si pomáha, aby mohol v danej situácií (v dialógu) ostať v pohode. Niekedy napríklad zistíme, že sa klient veľmi hnevá, ale neprejavuje to a ani o tom nevie. Ja si to všimnem v jeho neverbálnych prejavoch ako je zaťatá sánka alebo hlasnejší prejav, ktoré si neuvedomuje. Popíšem klientovi moje pozorovanie a potom spolu skúmame a rozprávame sa o jeho/jej hneve. Často sa klient naučil/a hnev zvládať tým, že ho otočí voči sebe alebo ho drží v sebe.  Hneď ako klient pripustí a prijme svoj hnev, dokáže ho využiť a pochopiť v danej situácii.

Základnou filozofiou Gestalt terapie je, že kontakt je liečivý. Ak dokážeme byť v kontakte so sebou (svojimi emóciami, myšlienkami, správaním), je nám ľahšie aj v kontakte s inými. Vieme napĺňať svoje potreby a potreby prostredia bez väčšej psychickej námahy, stresu a vnútorných konfliktov. 

Mindfulness je výborný spôsob ako trénovať uvedomovanie si seba a svojich vnútorných pochodov. Je to aj technika na znižovanie stresu. Ak ste typ klienta, ktorý má vzťah k meditácii, využívam tento spôsob viac. Ak nie, tak meditáciu využijeme určite aspoň ako jednu z možných zvládacích stratégií.  

Proces terapie môžeme zjednodušene popísať tak, že sa spolu rozprávame, skúmame Vaše správanie, emócie a myšlienky v rozhovore. Prinášate rôzne témy zo života, ktoré Vás buď ťažia alebo zaujímajú a spolu objavujeme a skúmame, ako sa Vám to všetko v živote deje. V dialógu používam metafory, imaginácie, niekedy experimenty alebo nácvik. Prípadne sa len rozprávame a pomáham Vám zvyšovať uvedomenie Vášho fungovania vo svete. Každý z Vás je jedinečný a ja sa tomu snažím prispôsobiť tak,  aby sme sa spolu dostali na ceste Vášho rozvoja čo najďalej. 

V prípade dlhodobej psychoterapie si po prvých piatich sedeniach  urobíme spoločne prehľad tém, s ktorými chcete pracovať a zhodnotíme vzájomne, či bude naša ďalšia spolupráca prospešná. Či si navzájom vyhovujeme a či si vieme predstaviť, že takýmto spôsobom budeme pracovať aj ďalej.