Loading color scheme

Oblasti a témy, s ktorými vám viem pomôcť

Život nám prináša mnoho radostí, ale aj úskalí a trápení. Niekedy v tom trápení len nechceme byť sami, nevieme sa posunúť alebo je toho už na nás jednoducho priveľa. Niekedy môžeme mať navonok dobré obdobie, a preto celkom nerozumieme prečo dobrý pocit neprichádza, trápime sa pre to a nevieme to ovplyvniť.

Tu sú oblasti problémov, s ktorými sa na mňa môžete obrátiť:

 • Úzkostné stavy, panika
 • Stres, vyhorenie
 • Depresia
 • Nízka sebadôvera, pocit menejcennosti
 • Smútok, zvládanie straty
 • Pocity prázdna, osamelosť
 • Pocity straty zmyslu života, životnej orientácie,
 • Vzťahové, partnerské a manželské problémy a konflikty,
 • Ťažkosti nájsť si partnera,
 • Životné straty,  ťažké vyrovnávanie sa s rozchodom alebo s rozvodom
 • Psychosomatické ťažkosti (telesné symptómy, ktoré nemajú pôvod v tele)